кошт

 • 161регулярство — а, ср. regulier, ère adj., > нем. regular <лат. regularis имеющий силу правила, обязательный. 1. устар. Подчиненность правилам, нормам, плановость. <два бассейна> для регулярства аспекта салона Монплезира. 1717. Дубяго Сады 136. Ныне… …

  Исторический словарь галлицизмов русского языка

 • 162Лень, Валентин Валентинович — Лень Валентин Валентинович Дата рождения: 4 октября 1961(1961 10 04) (51 год) Место рождения: Запорожье,Запорожская область, УССР Страна …

  Википедия

 • 163Киевское дворянское собрание — Административное здание Киевское дворянское собрание Киевское дворянское депутатское собрание …

  Википедия

 • 164Мазаев, Александр Васильевич — В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Мазаев. Александр Васильевич Мазаев Дата рождения: 27 августа 1894(1894 08 27) Место рождения: с. Воскресенское, Ростов, Ярославская губерния, Российская империя …

  Википедия

 • 165Малечкино (Вологодская область) — У этого топонима есть и другие значения, см. Малечкино. Посёлок Малечкино Страна РоссияРоссия …

  Википедия

 • 166Черкасский, Игорь Борисович — Игорь Борисович Черкасский укр. Ігор Борисович Черкаський   Гражданство …

  Википедия

 • 167авансований — а, е. Дієприкм. пас. мин. ч. до авансувати. •• Авансо/ваний капіта/л капітал у вигляді коштів або майнових цінностей, інвестований у справу заздалегідь, до того, як бізнес став прибутковим …

  Український тлумачний словник

 • 168авансовий — а, е. Який видається (здійснюється і т. ін.) наперед; попередній. •• Ава/нсовий звіт документ типової форми, який підтверджує витрати. Ава/нсовий капіта/л кошти, вкладені у підприємство для одержання прибутку. Ава/нсовий платі/ж внесення коштів,… …

  Український тлумачний словник

 • 169авансування — я, с. 1) Надання авансу. 2) Економічний процес, який передбачає вкладання коштів у виробництво та повернення їх із приростом внаслідок кругообігу вартості …

  Український тлумачний словник

 • 170балансовий — а, е, бухг. Прикм. до баланс 1). •• Бала/нсова ва/ртість оцінка основних фондів та оборотних коштів у бухгалтерському балансі. Бала/нсова моде/ль економіко математична модель, побудована у вигляді рівняння чи системи рівнянь. Бала/нсові запа/си… …

  Український тлумачний словник

 • 171банкрут — банкро/т, а, ч. 1) Юридична або фізична особа, яка розорилася і неспроможна оплатити свої зобов язання. •• Злі/сний банкру/т (банкро/т) особа, яка за наявності коштів видає себе за неспроможного боржника. 2) перен. Той, хто зазнав краху в своїй… …

  Український тлумачний словник

 • 172безвідкличний — а, е. Такий, що його не можна відкликати, скасувати. •• Безвідкли/чний акредити/в акредитив, який не може бути скасований без згоди одержувача коштів. Безвідкли/чні гара/нтії гарантії, що можуть бути скасовані лише за згодою особи, яка отримує… …

  Український тлумачний словник

 • 173беззаперечний — а, е. Якого не можна заперечити; безспірний. || Який не допускає заперечень; категоричний. •• Беззапере/чне стя/гнення примусове стягнення коштів без звернення до суду, арбітражного суду, іншого органу, який розглядає майнові суперечки.… …

  Український тлумачний словник

 • 174беззвітний — а, е. 1) Який не потребує звіту, здійснюється без контролю. Беззвітна витрата коштів. 2) Який не спрямовується свідомістю …

  Український тлумачний словник

 • 175безкоштовний — а, е. Який не потребує коштів, оплати; безплатний …

  Український тлумачний словник

 • 176безповоротний — а, е. 1) Який виключає повернення до того, що було раніше; рішучий, твердий, остаточний. Безповоротне рішення. || Який ніколи не повернеться, втрачений назавжди. 2) Який не підлягає поверненню. •• Безповоро/тна фіна/нсова допомо/га а) сума коштів …

  Український тлумачний словник

 • 177біржовий — а/, е/. Прикм. до біржа 1). Біржовий крах. Біржовий бум. || Який здійснюється на біржі. •• Біржова/ інтерве/нція втручання держави, банків та великих підприємців в операції на фондових біржах з метою штучного впливу на курси цінних паперів.… …

  Український тлумачний словник

 • 178блукаючий — а, е. 1) Який постійно змінює напрям свого руху або місце розташування. 2) Який переходить з одного на інше, роззосереджений (про погляд). 3) Який з являється та зникає. •• Блука/ючий біль біль, що з являється то в одній, то в іншій частині тіла… …

  Український тлумачний словник

 • 179борг — у, ч. 1) Те, що взяте в позику; позичене. Влазити у борги. Брати у борг. 2) Сума непогашеного фінансового зобов язання. •• Безнаді/йні борги/ у бухгалтерському обліку – борги, про які відомо, що їх не повернуть. Вну/трішній борг сума коштів, що… …

  Український тлумачний словник

 • 180бронювання — я, с. Дія за знач. бронювати 1). •• Бронюва/ння ко/штів (ресу/рсів) резервування частини наявних коштів (ресурсів) для їх подальшого використання зі спеціальною метою або в особливих ситуаціях …

  Український тлумачний словник